Инээдтэй шүү монголчууд. Америкт нэл брэнд болсон хүүхнүүд буудаг юм. Ичмээр. Ядуу улсын иргэд шүү дээ.