Үүлэн бор дээр блг үлгэр шүү дээ Орчуулсан гэж авчиисна