Ямар хүмүүс ийм зөрчил гаргасан талаар ил тод мэдээлэх хэрэгтэй. Монголчууд бид морио хүндлэн дээдэлдэг ард түмэн шүү дээ.