үндэсний аюулгүй байдалд заналхийлсэн зүйл анги шнэ байгаа