баяр хүргэе. цагдаагийн байгууллагад ажиллах хэрэгтэй.