энэ гуравт санал өгчих Монгол хүн байна уу? байхгүй гэнэ