МАНБА ДАЦАН: эмнэлэг хэрэх өвчнийг бүрэн эмчлэх боломжтой юу