Өөрөө гэртээ ямар зорилгоор гишүүнийг дагуулж очсон юм бол.