Уурлаад хэнд хохиролтойг сайн ойлгож чадвал та дахин уурлахгүй биеэ барьж сурна.Хэн нэгэн өөрт чинь муу үг хэлж эсвэл муу хэрэг хийж гэж бодъё! Тэгвэл тэр хэн нэгэн хийсэн ярьснаа мартаад л яваад өгнө. гэтэл та түүнийг дахин дахин бодоод уурласнаараа та стрестэж тав духгүй болж толгой өвдөнө. Хэрэв удаан стрествэл ходоодны нягууртай болж өвчин олно!!! Уурласны оронд хэлсэн, хийсэн хэргийг нь тайвнаар хүлээн авч эвгүй байдлаас яаж хохирол багатай гарахыг л бодох хэрэгтэй, тийм биш гэжүү?!!