Хужаа нараас бидэнд Орос ах нар шиг и тод бидэнд мэдэгдэх баярлуулдаг зүйлийг