Дүүдээ уншиж өглөө.Хөөрхөн үлгэр байна.Орчуулсан дүүд бас амжилт хүсье,баярлалаа.